Terug 9 km

Regge: Koemaste tot Katenhorst

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster en mooier is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Geniet van de Regge!

Startpunt: 9FJ7+V3 Koemaste, Hellendoorn Parkeren: bijvoorbeeld bij Koemaste, Botenloods of bij Schuilenburg

Verharde en onverharde paden.

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Koemaste

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Pluktuin Koemaste

  Koemaste pluktuin

  Welkom in pluktuin de Koemaste

  Pak hier je rust en struin door dit schitterende hofje bij de Koemaste. Er staan rode bessen, appelbomen, notenbomen en nog veel meer! Pluk gerust. Dit mooie plekje wordt onderhouden door lokale vrijwilligers.

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Botenloods

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Koemaste

  Luchtfoto Koemaste, bron Landschap Overijssel

  Koemaste

  Grote delen van de gekanaliseerde Regge zijn hier gedempt en de oude meanders zijn weer uitgegraven. Bij de inrichting van de Regge is rekening gehouden met wandelaars en fietsers; volop mooie paden!

  Paasvuur

  Daarnaast is ruimte gemaakt voor het botenhuis van de Zomp. Ook een oude traditie, het paasvuur, is meegenomen bij de inrichtingsplannen. Er is een plek vrijgehouden waar jaarlijks het paasvuur kan worden opgebouwd en kan branden. Ook is een vissteiger gemaakt voor mensen met een handicap.

  Hooi- en graslanden

  Bij de aanleg van het combiplan had Rijkswaterstaat een compensatieverplichting voor verloren gegane beplanting en natuur. Landschap Overijssel heeft deze compensatie o.a. ingevuld via het herstel van landschappelijke structuren zoals de aanleg van hooi- en graslanden.

 • wandelknooppunt

  F69

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Kalvenhaar

  Reggeherstel Katenhorst, fotograaf Evert Dijk

  Kalvenhaar

  Voor Landschap Overijssel is dit het eerste Regge-herstelproject geweest. De provincie kocht hier destijds samen met gemeente Hellendoorn een boerenbedrijf. De betreffende boer is vertrokken naar Portugal.

  Omvormen tot natuur

  Een boerenbedrijf dat in de knel was gekomen door uitbreidingsplannen van de Kruidenwijk is verplaatst naar deze locatie en ruim 25 ha landbouwgrond is ongevormd tot natuur. Oude meanders zijn via voordes aangesloten op de Regge.

  Fietspaden

  Ook in dit gebied zijn fietspaden aangelegd. De hele strook wordt begraasd door runderen en pony’s van lokale boeren. Via veeroosters fiets je het gebied binnen en je moet soms even afstappen omdat er een koe of pony op het fietspad ligt.

  Katenhorst

  Zowel de Koemaste als het Kalvenhaar zijn aan de noordelijke kant fors uitgebreid richting Schuilenburg. Er ligt nu een aaneengesloten gordel van natuurterreinen langs de Regge. Dit gebied wordt de Katenhorst genoemd.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Stuw

  Overwater

  Al in 1300 lag op deze plaats een houten 'schutstal' om de waterstand van de Regge te regelen. In 1981 werd een nieuwe stuw gebouwd, die in 1995 werd uitgebreid met een vistrap. In 2002 kwam er ook een overtoom met sleepmechaniek, om de Enterse zomp over de dam te 'slepen'.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Soorten langs de Regge

  Regge, zwanen

  Soorten langs de Regge

  Op je wandeltocht langs de Regge kom je, afhankelijk van het seizoen, van alles tegen. In het voorjaar en in de zomer fladderen hier de citroenvlinder en de gehakkelde aurelia. Zij profiteren van de rust en het grote voedselaanbod langs de Regge.

  Krakeend

  Op het water zie je verschillende soorten eenden, waaronder krakeend, wintertaling en wilde eend. Hoor je een hoge fluittoon? Let dan op; je kunt zo een ijsvogel over het water zien schieten.

  Roodborsttapuit

  Soorten als de roodborsttapuit en de gele kwikstaart genieten van de variatie in kruiden, struweel en loofbos langs de rivier. De grote- en middelste bonte specht profiteert hier van de ouder wordende bossen.

 • wandelknooppunt

  F38

 • horeca

  Landgoed Schuilenburg

  Landgoed Schuilenburg biedt een ruime keuze aan cateringmogelijkheden. Van een uitmuntend buffet en uitgebreide lunches tot aan smakelijke barbecues. Wist u dat u ook bij ons terecht kunt voor lunchgerechten, plates, snacks en in het zomerseizoen ambachtelijk ijs?

  Landgoed Schuilenburg
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Kasteel Schuilenburg

  Havezate Schuilenburg in 1732, illustratie uit het boek Van Eversberg tot Eerde

  Havezate Schuilenburg

  Met een beetje fantasie zou je het voormalige kasteel Schuilenburg het centrum van Overijssel kunnen noemen. In de middeleeuwen lag dit kasteel in het midden van de Regge aan de oude Twentse weg van Zwolle naar Almelo.

  Bouwhuis en schuur

  Van het indrukwekkende kasteel zelf is niets bewaard gebleven. Hier verderop is nog wel een Bouwhuis met schuur uit 1727 bewaard gebleven, dat inmiddels als rijksmonument wordt beschermd.

  Boomgaard

  Nu is het een mooie landelijke omgeving, waarin de oude plek van het huis, te midden van de grachten, goed te herkennen is. Ook de boomgaard is nog aanwezig, maar om eerlijk te zijn, die is van recente datum.

  Plek vroegere molen

  Schuilenburg heette eerst Ter Molen, omdat het gebouwd werd bij de molen aan de Regge. De molen is altijd nog herkenbaar ten noorden van de weg. Er is weliswaar geen molen meer, maar nog wel de omloop die vroeger het water naar het molenrad voerde.

  Molenbeek

  Een deel van de Molenbeek is nog zichtbaar. Aan deze beek heeft de watermolen gestaan. Verderop aan de Nieuwe Twentseweg (nr 16a of 18) heeft ook een molen gestaan (Tijhuis). Op nummer 27 ligt de oude bakkerij Ronhaar.

 • parkeerplaats

  Schuilenburg

 • wandelknooppunt

  F36

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Kruidige Kernen

  Regge

  Kruidige kernen

  Het herstel van de Regge en het omliggende landschap is nog lang niet klaar. Landschap Overijssel zet zich in voor de aanleg van kruidige kernen.

  Hulp

  We kiezen bewust voor kruiden omdat die zorgen voor variatie in de vegetatie en dat is weer gunstig voor insecten, vogels en andere dieren. Alleen hebben ze moeite om hier spontaan te groeien. De graszoden zijn te dicht gegroeid. Wij moeten de kruiden daarom een handje helpen.

  Reggemengsel

  Gekozen is voor een speciaal Reggemengsel, samengesteld door Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel. "Wij kiezen bewust voor inheemse mengsels. Deze zijn het meest gunstig voor Nederlandse insecten".

  Grote tijm

  Het Reggemengsel bestaat uit bijen- en bloemrijke mengsels met veel verschillende soorten kruiden. Denk aan de minder zeldzame kruiden als fluitenkruid, duizendblad, smalle weegbree en pinksterbloemen, aangevuld met soorten die echt bij een rivier horen als grote tijm en steenanjer.

  Parelsnoer

  De kruidige kernen worden kleinschalig op verschillende plekken langs de Regge aangelegd. Ze vormen zo als het ware een parelsnoer van Enter tot Ommen. De kernen zijn praktisch in onderhoud. Jacob: “Koeien en pony’s begrazen het gebied en onderhouden zo het landschap.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Katenhorst

  Luchtfoto Katenhorst

  Katenhorst

  Op deze locatie stond vroeger het versterkte huis Katenhorst. De eerste vermelding ervan stamt uit de 14e eeuw. Dat huis heeft bestaan tot aan de afbraak in 1775.

  Gracht

  Het huis was omgeven door een gracht die in de 19e eeuw gedempt is. Bij het landgoed hoorden ook negen boerderijen in buurtschap Hulsen en allerlei panden in Hellendoorn.

  Eigenaar

  Het erf is door de eeuwen heen vaker gewisseld van eigenaar. Het werd in 1417 door John Morre aan Simon van der Schulenborgh verkocht en anderhalve eeuw later kwam het in handen van de familie Van Bernsau.

  Afbraak

  Daar bleef het tot het in 1739 werd verkocht aan de familie Van Rechteren die toen ook het nabijgelegen landgoed Schuilenburg bezat. In 1775 werd het landhuis voor afbraak verkocht.

 • wandelknooppunt

  G18

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Natuurbeheer langs de Regge

  Regge, grazers

  Natuurbeheer langs de Regge

  De Regge en het landschap zoals je dat hier ziet, is eigenlijk piepjong: nog maar 10 jaar oud. De ontwikkeling van dit gebied staat dus nog in de kinderschoenen. De bodem moet nog helemaal tot rust komen, maar we zien al wel dat de aangebrachte kruidenlaag zich goed gaat ontwikkelen.

  Geduld..

  Over zo’n 10 jaar komt het landschap tot wasdom, wat ook weer eigen soorten met zich meebrengt. De fauna volgt op de flora, dus het duurt nog even voordat de Regge de volledige allure heeft van een laaglandbeek.

  Begrazing door pony's

  Om dit proces te begeleiden, voert Landschap Overijssel begrazingsbeheer uit met runderen en pony’s. Door dit te combineren met af en toe maaien, zorgen we ervoor dat het gebied niet overal dichtgroeit.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Oude meanders

  Oude loop terug

  Hier heeft de rivier de Regge zijn oude loop teruggekregen in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivier'. Door de stroomsnelheid ontstaan hoge oevers in de buitenbocht en lichte glooiingen in de binnenbocht. Het water mag hier en daar weer buiten de oevers treden.

  Ruimte voor de rivier

  Ruimte voor de Rivier is een pakket van verschillende maatregelen om het hele rivierengebied in Nederland te beschermen tegen hoog water. Door de rivieren meer ruimte te geven, voorkomen we in de toekomst overstromingen.

  Meanders

  Waterschap Vechtstromen heeft deze fraaie meanders in 2016 in ere hersteld. Een groot deel van de Regge is inmiddels klaar. Er zit weer leven in het landschap. Voor vogels is dit een ideaal leefgebied. O.a. ijsvogels, oeverzwaluwen, leeuweriken, eenden en kwikstaarten voelen zich hier thuis.

 • wandelknooppunt

  F64

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Steun het landschap!

  Ree

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Wij beschermen, beheren en ontwikkelen natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Twents-Sallandse landschap!

  Meer informatie
 • wandelknooppunt

  F66

 • wandelknooppunt

  F65

Deze route is gemaakt door Evert Dijk & Quinten Pellegrom, Landschap Overijssel.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.