Het landschap een warm hart toedragen én zich daar als beleidsmedewerker in de gemeente Tubbergen en Dinkelland jarenlang voor inzetten: dat is Stefan Jonas. Tijdens de Gemeentecontactdag van Landschap Overijssel ontving hij de Harry Meijerinkprijs.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, door Landschap Overijssel, aan de meest vakkundige en passievolle landschapsambtenaar van een Overijsselse gemeente. Dit jaar was Stefan Jonas de gelukkige.

Beschermer van het landschap

Stefan Jonas is beleidsmedewerker Groen, Natuur en Landschap bij Noaberkracht (sinds december 2018). "De afgelopen jaren heeft hij bovengemiddelde inzet getoond bij het beschermen en ontwikkelen van het landschap", licht Michael Sijbom toe, directeur van Landschap Overijssel.

"Niet alleen voor zijn eigen gemeenten, maar ook voor de regio Noordoost Twente, als het gaat om het toepassen van de casco-benadering en het door ontwikkelen van kapverordeningen en de Landschapsdeal Noordoost Twente. Zijn liefde voor het landschap valt op: op Twentse schaal bij de ontwikkeling van Twente Bloeit en op provinciaal niveau als het gaat om onder andere de bescherming van houtopstanden."

"Stefan weet zowel procesmatig als inhoudelijk ruimtelijke ontwikkelingen op een praktische manier te koppelen aan landschappelijke opgaven. Vanwege zijn jarenlange bovengemiddelde inzet verdient Stefan deze oeuvreprijs."

Harry Meijerinkprijs

De Harry Meijerinkprijs is een oeuvreprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een groenambtenaar die zich bovengemiddeld inzet voor het landschap. Harry Meijerink heeft veel betekend voor het Overijsselse landschap. Deze wisselbokaal wordt ter ere van hem jaarlijks uitgereikt. Door de coronapandemie is de uitreiking van de prijs een aantal jaar uitgesteld. In 2018 ging de prijs naar Anja ter Beek, toen werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Twenterand. Beleidsadviseur Hennie Rodijk won de prijs in 2019.