Klein (gebouwd) erfgoed, denk aan bruggetjes, kerkenpaden en lanen, vertelt vaak veel over de geschiedenis van een plek. Het zijn kenmerkende elementen voor bepaalde landschapstypen. Helaas dreigen ze op veel plekken te verdwijnen. Landschap Overijssel werkt samen met o.a. Monumentenwacht om dit erfgoed te herstellen en onder de aandacht te brengen. Zo ook het Dodenhuisje bij Weerselo.

Dodenhuisje voor landlopers

Landlopers werden vroeger niet bij de kerk begraven. Ze waren niet katholiek en werden daarom begraven in ongewijde grond. Bij Weerselo was zo’n speciale landlopersbegraafplaats, ook wel zwerverskerkhofje genoemd. Het kerkhofje heeft dienstgedaan tot circa 1935. Op de begraafplaats stond ooit een stenen dodenhuisje met daarin een tafel op schragen om de overledene op te leggen.

Weer toegankelijk

Van het dodenhuisje is helaas alleen de fundering bewaard gebleven en door begroeiing aan het zicht onttrokken. Ook de rest van de begraafplaats was sterk verwaarloosd. Om het verhaal bij dit kerkhofje te kunnen blijven vertellen, hebben we de beplanting hersteld en zijn de graven afgeplagd. Ook zijn de fundamenten van het voormalig dodenhuisje blootgelegd, waardoor de contouren mooi zichtbaar zijn. Door de nieuwe afrastering en een bruggetje met toegangshek, is de begraafplaats weer goed toegankelijk.