Bijen hebben het moeilijk in ons land. Dat geldt voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen. De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren.

Bijen hebben onze hulp nodig

EIS Kenniscentrum Insecten deed onderzoek naar het aantal bijen in Overijssel. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de verschillende bijensoorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels.

Uit een enquête blijkt dat het in Overijssel volop zoemt van de bijeninitiatieven. Scholen en buurtbewoners maken insectenhotels, bedrijven maken hun bedrijventerrein bijvriendelijk, gemeenten doen aan bijvriendelijk groenbeheer en agrariërs zaaien akkerranden in met bloemenmengsels. Vooral lokale natuurorganisaties, imkers en particulieren blijken geweldige ambassadeurs voor onze bijen. De Bijenbeweging Overijssel stimuleert nieuwe initiatieven en verbindt initiatiefnemers met elkaar.