Teller vervullen een belangrijke rol bij het opstellen van beheerplannen. In overleg met ecoloog of beheerder van natuurterreinen ga je op zoek naar de aanwezigheid van soorten. De aanwezigheid van bepaalde soorten kan het beheer van het gebied mede vormgeven. Indien mogelijk kan je ook tips geven, waarmee vrijwillige beheergroepen aan de slag kunnen.

Tellers vind je door de hele provincie. Zij zijn individueel, als groep of als werkgroep bij een afdeling van IVN of KNNV actief.

  • Je hebt tellers die zich specifiek op 1 soort richten. Bijvoorbeeld op zweefvliegen, beekjuffers of zandhagedis. Veel vaker houden ze zich bezig met meer soorten of groepen van soorten zoals amfibieën en wilde bijen.
  • Boerenlandvogelbeschermers (of weidevogelbeschermers) vallen ook onder deze categorie. Als je actief wilt worden als vrijwilliger bij agrarische natuurcollectieven, dan ben je hier ook op het juiste adres.
  • Peilbuisvrijwilligers meten 2x per maand de waterstanden in natuurgebieden. Ze dragen bij aan een landelijk netwerk van metingen om de grondwaterspiegel in de gaten te houden.