Herstellers

Je helpt mee met het knotten van bomen, met het snoeien van hoogstamfruitbomen, met het aanleggen van een bloemrijke akkerrand, een poel, een heg of houtwal.
Als hersteller ga je aan de slag met inrichting, beheer en behoud van natuur en landschap in je eigen omgeving. Uitgangspunt is enthousiasme om (meestal) samen met anderen natuur en landschap te behouden en te versterken voor de toekomst. Het maakt niet uit of je motivatie voortkomt uit zorg voor het landschap, of een behoefte om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel of klimaatadaptatie, of om in de mooiste gebieden van Overijssel te komen, of gewoon omdat je de handen uit de mouwen wilt steken, of gewoon omdat je het leuk vindt. Je bent welkom!

Er zijn algemene groepen, die veel werkzaamheden in hun takenpakket hebben zitten

  • Beheer van landschapselementen houtwallen, knotbomen, kleine bosjes, heideterreinen, poelen, akkerranden, fruitbomen, en meer
  • Bij veel steden en dorpen zijn 1 of meer groepen actief. via Groenbezig kun je die vinden.

En meer specialistische groepen, zoals:

  • Hoogstambrigades, die zich met het snoeien van hoogstamfruitbomen bezig houden
  • Natuurwerkgroepen die zich (voornamelijk) richten op het beheer van natuurterreinen
  • Knotgroepen die zich specifiek richten op het knotten van wilgen en populieren
  • De Vliegende Brigade, die zich richt op het beheer van het leefgebied van dieren- en plantensoorten

Deze werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door goed gereedschap. Wij lenen dat kosteloos uit aan groepen die bijdragen aan mooier landschap.

  • Als depotbeheerder maak je het uitlenen van gereedschap aan deze groepen mogelijk.
  • Als mentor treed je op als begeleider.