Bellers zorgen dat activiteiten goed verlopen en dat andere vrijwilligers zich thuis voelen bij hun werkzaamheden. Je zorgt voor een planning, een werkdagvoorbereiding, pleegt nuttige telefoontjes en zorgt voor goede publiciteit. Kortom, bel je ons ook even?

Als beller bij Landschap Overijssel heb je meer verantwoordelijkheden dan andere vrijwilligers. Je bent vaak de intermediair tussen het 'hoofdkwartier' en de vrijwilligers. Taken kunnen onder meer zijn:

  • Als coördinator bezoekerscentrum ben je bezig met voorbereiden en planning van activiteiten op bezoekerscentrum
  • Als mentor bereid je (mede) werkactiviteiten voor in natuur en landschap. Je zorgt voor instructie, begeleiding en veiligheid bij de werkzaamheden. En daarnaast ook voor een goede sfeer.
  • Als projectvrijwilliger kan je veel verschillende activiteiten doen, van ondersteuning bij ICT en GIS , tot (ondersteuning bij) ruimtelijke ordening, financiën e.d.