In heel Overijssel werken mensen vrijwillig aan behoud, beheer en ontwikkeling van de leefomgeving van plant, dier en mens. Zij besteden aandacht aan biodiversiteit, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en aan een gezondere en duurzame plek om te zijn. Ben jij daar één van of wil je daar één van zijn? Of heb je andere vragen? Lees verder via "veelgestelde vragen" en wellicht wordt jouw vraag daar al beantwoord.